Osobnost české fotografie 2017

Tisková zpráva k Osobnosti české fotografie 2017


Asociace profesionálních fotografů ČR udělila již popatnácté prestižní ocenění Osobnost české fotografie.


Význam tohoto jubilejního ročníku si vzali za své nejen členové přípravného týmu Osobnosti (Jung, Zhoř, Pohribný) a celá správní rada APF, ale i mnozí teoretici, kurátoři, fotografové z řad APF i mimo ní. Nominací se sešlo opravdu hodně. Na Osobnost české fotografie za rok 2017 bylo nominováno 10 významných fotografů / teoretiků fotografie. Na Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos bylo nominováno dokonce 17 významných fotografů / teoretiků fotografie. Do kategorie Fotografická publikace roku bylo přihlášeno 15 knih a do kategorie Kalendář roku 2017 se sešlo 8 kalendářů.


Jedenáctičlená odborná porota pod předsednictvím Mariana Beneše, ve složení Karel Cudlín, Josef Husák, Zbyněk Illek, Mária Kudasová, Dana Kyndrová, Miroslav Machotka, Pavel Mára, Rudolf Stahlich, Štěpánka Stein a Miroslav Vojtěchovský rozhodla o udělení cen Osobnosti následovně:


Nositelkou titulu Osobnost české fotografie za rok 2017 je 

Libuše Jarcovjáková


Byla nominována Antonínem Dufkem, Janem Mlčochem a Janem H. Vitvarem zejména za její knihu Černé roky.


“Její dílo je podobně jako tvorba Josefa Tichého možná nejradikálnější protiváhou neosobního, efektního stylu fotografování, který již dlouho české fotografii dominuje. Přesvědčuje svojí autenticitou. Za minulého režimu patřila k okruhu Anny Fárové, účastnila se legendární výstavy 9 + 9 v Plasech (1981).”  


PhDr. Antonín Dufek

Emeritní kurátor - Moravská galerie v Brně“Zvětšeniny a negativy zpracovávala donedávna pozapomenutá fotografka soustavně poslední dva roky. Výsledkem je publikace Černé roky a tento monumentální špalek z nakladatelství wo-men potvrzuje, co zasvěcení už nějaký čas tuší: na okraji umělecké scény i společnosti tvořící Libuše Jarcovjáková se ukazuje být jednou z nejdůležitějších postav v dějinách naší fotografie. Není to přehnané konstatování. Její předlistopadové dílo u nás svou prudkostí, upřímností a energií nemá srovnání a v lecčems předčí i zahraniční autory, o nichž už se desítky let vyučuje na univerzitách.”


Jan H. Vitvar, Respekt


ředitelka CPC Veronika Souralová a prezident APF Jan Pohribný předávají cenu Libuši JarcovjákovéNositelkou titulu Osobnost české fotografie 2017 – za dlouhodobý přínos fotografii je Markéta Luskačová


Byla nominována Jolanou Havelkovou, Zdeňkem Lhotákem a Janem Pohribným.


“Na osobnost české fotogra?e - za dlouhodobý přínos fotogra?i nominuji Markétu Luskačovou za celoživotní pracovní nasazení v oboru dokumentární fotogra?e, re?ektující především spiritualitu a oslavující lidskost v té nejčistší formě. Její fotogra?e jsou součástí českého kulturního dědictví. Prestiž české fotogra?e posiluje také svojí pedagogickou aktivitou při organizování mezinárodních workshopů fotogra?e. Od sedmdesátých let fotografovala v Anglii a Irsku, v letech 19752006 dokumentovala pouliční trhy v Londýně v cyklu Spital?elds. Švýcarský fotograf René Burri ji nominoval na členství v agentuře Magnum Photos. Od roku 1998 vytváří fotogra?cký cyklus z českých masopustů. Během práce na tomto cyklu začala porvé fotografovat barevně, první barevné snímky zveřejnila po roce 2009.”


MgA. Zdeněk Lhoták, QEP


“Markéta Luskačová - jedna z nejvýraznějších dokumentaristek obyčejných lidských osudů, slavností a rituálů. Patří, vedle Josefa Koudelky a dalších ke generaci, jejíž zkušenosti a dílo mají internacionální rozměr. Je svými fotogra?emi zastoupena ve více než dvou desítkách významných institucí po celém světě.”

MgA. Jan Pohribný, QEP

prezident APF Jan Pohribný vypráví o setkávání s Markétou LuskačovouV kategorii Fotografická publikace roku 2017 byla protou oceněna kniha

Josefa Mouchy : Válka za studena (úvodní text Vladimír Birgus)


Publikace byla nominována Michalem Janatou a Zdeňkem Lhotákem.


“Kniha je nejen mimořádným svědectvím doby, ale rovněž jedinečným vizuálním záznamem poroby lidského ducha i těla a způsobů, jak jim čelit. Tento cyklus lze již dnes řadit mezi fotografickou klasiku podobně jako Abecedu duševního prázdna Zdeňka Tmeje.”

PhDr. Michal Janata

předseda odborné poroty Marian Beneš předává cenu Josefu Mouchovi (vlevo vydavatel knihy Karel Kerlický)


V kategorii Fotografický kalendář pro rok 2018 byl porotou oceněn kalendář:

3 x 4 (práce studentů VŠKK / VOŠ Michael / SŠ Michael)

Zástupce fy FOMEI Jan Kaiser předává cenu spolumajiteli a jednateli školy Michael Ondřejovi Štěpánkovi  Zdeněk Lhoták gratuluje Josefu Mouchovi

Karel Oujezdský dělá rozhovor pro ČRo Vltava s Libuší Jarcovjákovou

V roce 2003 se stal Osobností fotograf Josef Koudelka a následující rok kurátor Jaroslav Anděl. Cenu za rok 2005 obdrželi společně Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. Osobnost roku 2006 je Jiří Stach a v nové kategorii Za dlouhodobý přínos fotografii byla ve stejném roce zvolena historička Anna Fárová. V roce 2007 zvítězili Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias. V roce 2009 byli oceněni fotografové Jan Reich a Jiří Všetečka, v roce 2010  teoretik a historik fotografie Antonín Dufek a fotograf  Viktor Kolář, v roce 2011 fotografové Jan Pohribný a Jiří Hanke, v roce 2012 Dita Pepe a Ivan Pinkava, v roce 2013 fotografka Eva Fuková a nakladatel Karel Kerlický, v roce 2014 fotografové Jovan Dezort a Antonín Kratochvíl, v roce 2015  Pavel Mára a galerista Zbyněk Illek, v roce minulém fotografové Jaroslav Kučera a Jiří Havel. 


APF ČR cenu uděluje v těchto kategoriích:


1/ Osobnost české fotografie za rok 2017
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi,
teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1.2017
do 31.12. 2017, zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. 


2/ Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi,
teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.


3/ Fotografická publikace roku 2017 

určena fotografovi, vydavateli, teoretikovi fotografie který vytvořil v roce 2017 vynikající fotografickou knihu.


4/ Kalendář roku 2017

určena pro fotografa, vydavatele , který vytvořil mimořádný obrazový kalendář a přispěl tak ke kvalitě české fotografie


Praha 28.3. 2018


Jan Pohribný, QEP

prezident APF


fotografie z předávání Osobnosti © Josef Husák