Osobnost české fotografie 2012

 


Jubilejní desátá

"Osobnost české fotografie 2012".


K vyhlášení a předání ceny "Osobnost české fotografie 2012" Ditě Pepe
a „Osobnost české fotografie 2012 – za dlouhodobý přínos fotografii“   Ivanu Pinkavovi Asociací profesionálních fotografů České republiky došlo v pondělí, 25.3.2012 ve 12.00 hod. na výroční valné hromadě AFČR v 
paláci Aventin, Purkyňova 53/4, Praha 1, 1. patro – kongresový sál.

Asociace profesionálních fotografů České republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP). Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířit dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů každoročně vyhlašuje cenu „Osobnost české fotografie“. Titul je udělován podesáté.

 Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice  Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V roce 2006 je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu „Osobnost české fotografie 2006“ kterou získal fotograf Jiří Stach a na cenu „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“, jejímž držitelem se stala historička fotografie Anna Fárová. V roce 2007 byli oceněni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias, v roce 2009 Jiří Všetečka a Jan Reich, v roce 2010 Viktor Kolář a  Antonín Dufek a v roce 2011 Jan Pohribný a Jiří Hanke.

Cena „
Osobnost české fotografie“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12., zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí a cena „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

Se jmenováním nejsou spojeny hmotné požitky. Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulé období a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie.

 Za loňský rok nominovali celkem 25 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií  .

 I letos porotci rozhodovali s vědomím, že všichni nominovaní mají za sebou realizaci celé řady kvalitních projektů.

Členové Odborné poroty 2012:

Marian Beneš, Vladimír Birgus, Jiří Hanke, Rudolf Jung, Lubomir Kotek, Zdeněk Lhoták, Ivana Matějková, Jan Pohribný, Jaroslav Prokop, Roman Sejkot a Miroslav Vojtěchovský.Nositelka titulu  Osobnost české fotografie 2012    Dita Pepe byla navržena  Jiřím Hankem, Václavem Podestátem, Janem Pohribným a Petrem Vilgusem především za knihu Autoportréty vydanou nakladatelstvím KANT s textem Vladimíra Birguse

ve které autorka shrnula tvorbu v této oblasti,které se systematicky věnuje již od roku 1999. Vytvořila od té doby dosud zcela nezaměnitelné autoportréty v sériích Autoportréty se ženami, Autoportréty s muži a Autoportréty s rodinami. Autoportréty nejsou jen pouhým převtělováním se do někoho jiného, získávat jinou, novou identitu, ale mnohé vyprávějí i o době, ve které vznikaly. Své práce vystavovala na desítkách výstav u nás i v zahraničí, obdržela mnohá ocenění a touto knihou předkládá v rozsáhlé a přehledné pobobě výsledek své dlouholeté práce zdůvodňuje nominaci Jiří Hanke.
Za výraznou monografii jejích proslulých autoportrétů, jejichž prostřednictvím charakterizuje nejen různé sociální a kulturní typy české společnosti. Kniha je rovněž nepřehlédnutelným příspěvkem k autorské sebereflexi a propojení principu autor-model v jedné osobě..; zdůvodňuje nominaci Jan Pohribný.

 

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2012 – za dlouhodobý přínos fotografii“ –      Ivan Pinkava

   
Byl navržen  Vladimírem Birgusem, Jiřinou a Jiřím Hankeovými, Janem Pohribným, Petrem Vaňousem a Petrem Vilgusem .

Špičková osobnost české fotografie, která si za svůj praktický i pedagogický přínos

ocenění rozhodně zaslouží.říká Petr Vaňous

Jeho rozsáhlé dílo patří originalitou, obsahovou hloubkou, emotivní působivostí a technickou precizností k vrcholům současné české fotografické tvorby.

Ivan Pinkava měl mnoho autorských výstav v předních domácích i zahraničních galeriích a muzeích, vytvořil řadu kvalitních publikací a je zastoupen v předních uměleckých sbírkách. Plodné bylo i jeho pedagogické působení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. zdůvodňuje nominaci Vladimír Birgus.Ivan Pinkava svými fotografiemi posunul nepřehlédnutelným způsobem hranici klasického portrétu, fotografie těla i zátiší a svým dílem stále poukazuje na hlubší až někdy temnou podstatu existence člověka. Jeho fotografie však nerezignují na klasické kvality černobílého procesu. Patří k nemnoha českým fotografům, kteří dosáhli opravdu zaslouženého uznání po celém světě (viz jeho poslední výstava ve Washingtonu a rozsáhlá monografie k této příležitosti vydaná, dodává Jan Pohribný.

 

Za Asociaci profesionálních fotografů ČR

Stanislav Pokorný, předseda správní rady

Miroslav Vojtěchovský, předseda odborné poroty

 V Praze   25. 3. 2013   v den vyhlášení Osobnosti české fotografie APF ČR za rok 2012

 (foto z předávání cen: Dagmar Pavlíková)
 

 

Sponzoři:

·                  Nikon   ČR ,    OOAS  ochranná organizace autorská 

·                   

Mediální partneři:

 
 

·                  ARTmagazin.eu - internetový magazín pozitivně smýšlející o umění

·                  FotoVideo - časopis o klasické a digitální fotografii

·                  World WebPhoto Gallery - galerie a fotografické aktuality na www.WWG.cz

·                  VLTAVA -  Český rozhlas  3