Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos za rok 2006 - Anna Fárová

Vyhlášení a předání ceny "Osobnost české fotografie 2006" fotografu Jiřímu Stachovi a ceny Osobnost české fotografie 2006 – za dlouhodobý přínos fotografii historičce fotografie Anně Fárové Asociací profesionálních fotografů české republiky došlo v pondělí, 26. 2. 2007 ve 12.00 hod. na výroční valné hromadě AFčR v Mánesu.

Asociace profesionálních fotografů české republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP. Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířt dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů každoročně vyhlašuje Osobnost české fotografie. Titul byl udělen počtvrté. Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V tomto roce je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu Osobnost české fotografie 2006, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. 2006 do 31.12. 2006, zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí a na cenu Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přspěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. Se jmenováním nejsou spojeny hmotné požitky. Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulé období a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie. Za loňský rok nominovali 29 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií.

členové Správní rady AFčR doporučují ze všech obdržených nominací 5-10 finalistů v obou kategoriích jedenáctičlenné porotě, sestavené z členů AFčR. Každoročně jsou nejméně čtyř porotci zaměněni. I letos rozhodovali s vědomím, že jmenovaní mají za sebou realizaci celé řady konkrétních projektů.

Seznam porotců ceny Osobnost české fotografie 2006:

1.. Jaroslav Fišer - volný fotograf, PHP
2.. Štěpán Grygar - volný fotograf, pedagog FAMU,
3.. Vladimír Kozlík - volný fotograf/sms
4.. Ivana Matějková QEP - volný fotograf, /
5.. Josef Ptáček, FAMU/
6.. Aleš Jungman QEP - volný fotograf, /
7.. Roman Sejkot - volný fotograf/
8.. Ivo Gil - Muzeum fotografie OP
9.. Vojtěch Písařík - volný fotograf/
10.. Lubomír Kotek, volny fotograf/
11.. Karel Beneš, QEP, reklamní fotograf

Nositel titulu Osobnost české fotografie 2006 Jiří Stach byl nominován Filipem Šlapalem, Petrem Šálkem, Janem Reichem, Alešem Ledererem, Jiřím Egertem a Národním muzeem fotografie v Jindřchově Hradci. Podle jednoho z navrhovatelů Jiřího Egerta svoji nekomerční tvorbou přesvědčuje o zcela ryzím surrealistickém pohledu na svět ojedinělým fotografickým pohledem. Jeho specifická fotografická řeč spoluvytvářená dokonalou klasickou černobílou technikou (i v současné digitální době), je samou podstatou fotografického vyjádření, které Jiří Stach naprosto mistrovsky zvládá. Jiří Stach je řazen k cenné české tradici solitérního tvůrce, který ve své tvorbě posledních třceti let vytvořl zcela ojedinělý imaginativní svět. Nikdy se nevěnoval prosazování vlastního postavení na kulturní scéně, proto jeho výstava v Aventinské mansardě v listopadu 2006 mapující celoživotní dílo Jiřího Stacha byla pro širší veřejnost překvapivým objevem. Monografie Jiřího Stacha Natura Magica, kterou vydala Galerie Nový Svět v prosinci 2006, je potvrzením předchozích řádek.

Nositelku titulu Osobnost české fotografie 2006 – za dlouhodobý přínos fotografii Annu Fárovou nominovali Karel Oujezdský, Aleš Kuneš, Josef Moucha, Vladimír Birgus, Jindřch Štreit, Bořívoj Hořínek, Zuzana Meisnerová, Národní muzeum fotografie v Jindřchově Hradci, Lucia Lendelová, Pavel Mára, Miroslav Vojtěchovský, Jana Böemerová a Dana Kyndrová. Podle jednoho z navrhovatelů, Vladimíra Birguse, zcela zásadním způsobem přspěla v mnoha publikacích a výstavách k odbornému zhodnocení a propagaci děl řady českých i zahraničních fotografů a k postupně sílícímu mezinárodnímu renomé české fotografické tvorby. Mimořádný význam měly zejména její velké výstavní retrospektivy a monografie Josefa Sudka a Františka Drtikola, výstavy Fotografie 7 + 7 a Osobnosti české fotografie I, expozice 9&9 v Plasích, 11 a 37 fotografů na Chmelnici v Praze. Velkým přínosem pro historiografii české fotografie jsou i její menší monografie Jiřího Jeníčka, Eugena Wiškovského, Jindřcha Štyrského, Zdeňka Tmeje, Josefa Koudelky, Evy Davidové, Ireny Stehli, Ivana Lutterera a dalších autorů stejně jako její působení ve funkci kurátorky fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, pro níž se jí podařlo získat mnoho důležitých děl předních českých fotografů Sudka, Rösslera, Háka, Funkeho, Wiškovského, Svobody, Medkové, Saudka i mnoha dalších. Anna Fárová má rovněž velké zásluhy o prosazení české fotografie na mezinárodní scéně prostřednictvím řady výstav v předních muzeích a galeriích i mnoha knih, katalogů a časopiseckých statí stejně jako na tom, že jsme se u nás mohli obdobně seznamovat s tvorbou významných zahraničních fotografů (Henri Cartier-Bresson, Werner Bischof, André Kertész, Robert Capa, David Seymour, André Villers aj.). Není možno zapomenout ani na její pedagogickou práci na katedře fotografie FAMU. Význam její práce, pokračující i v období po podpisu Charty 77, byl oceněn řadou vyznamenání, např. Kulturní cenou Německé společnosti pro fotografii (1990), Infinity Award Mezinárodního centra fotografie v New Yorku (1991), ňádem rytíře umění a literatury ve Francii (1991) a medailí Za zásluhy (2002).

Vítězům byly předány diplomy a plastiky od výtvarníků Heleny ňeřábkové a Zbyňka Malého

Za Asociaci profesionálních fotografů čR:
Ivana Matějková, předsedkyně odborné poroty 2006
Stanislav Pokorný, fotograf, předseda správní rady AFčR

V Praze, 12. 2. 2007, v den hlasování poroty
Viz rovněž: www.asociacefotografu.com
Info.: 608 216 212

Mediální partneř:
Grafika Publishing s.r.o., provozovatel serverů Grafika On-line.cz a Fotografovani.cz
ARTmagazin.eu - internetový magazín pozitivně smýšlející o umění