Osobnost české fotografie 2013

Tiskové komuniké k události
Jedenáctá "Osobnost české fotografie 2013"K vyhlášení a předání ceny "Osobnost české fotografie 2013" Evě Fukové a „Osobnost české fotografie 2013 – za dlouhodobý přínos fotografii“   Karlu Kerlickému Asociací profesionálních fotografů České republiky došlo v pondělí  31.3.2014 ve 12.00 hod. na výroční valné hromadě AFČR v hotelu Olšanka Táboritská 23/100, Praha 3, kongresový sál.

Asociace profesionálních fotografů České republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP). Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířit dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů každoročně vyhlašuje cenu „Osobnost české fotografie“. Titul je udělován podesáté.

Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice  Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V roce 2006 je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu „Osobnost české fotografie 2006“ kterou získal fotograf Jiří Stach a na cenu „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“, jejímž držitelem se stala historička fotografie Anna Fárová. V roce 2007 byli oceněni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias, v roce 2009 Jiří Všetečka a Jan Reich, v roce 2010 Viktor Kolář a  Antonín Dufek , v roce 2011 Jan Pohribný a Jiří Hanke a v roce 2012  Dita Pepe a Ivan Pinkava.

Cena „Osobnost české fotografie“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12., zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí a cena „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.
Se jmenováním nejsou spojeny hmotné požitky. Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulé období a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie.


Za loňský rok nominovali celkem 19 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií  .

I letos porotci rozhodovali s vědomím, že všichni nominovaní mají za sebou realizaci celé řady kvalitních projektů
.
Členové Odborné poroty 2013:

Marian Beneš, Jaroslav Fišer,Jiří Hanke, Aleš Jungmann, Daniel Kaifer, Lubomir Kotek, Ivana Matějková, Stanislav Pokorný, Roman Sejkot a Petra Skoupilová.

Nositelka titulu  Osobnost české fotografie 2013    Eva Fuková byla navržena Blankou Chocholovou, Vladimírem Birgusem a Alešem Kunešem především  za autorskou retrospektivu Pábení v Leica Gallery a zejména za stejnojmennou, dvojjazyčnou, působivě postavenou monografii, přesvědčivě ukazující, že její dílo už dlouho patří k výrazným hodnotám české fotografie a koláže.


Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2013– za dlouhodobý přínos fotografii“ –      Karel Kerlický     
Byl navržen  Josefem Mouchou, Pavlem Márou a Vladimírem Birgusem, který k tomu dodává,
Karel Kerlický vydal ve svém nakladatelství KANT desítky publikací, které se zásadním způsobem zasloužily o odborné zpracování a propagaci české fotografie u nás i v zahraničí. Málokdo přispěl k mezinárodnímu věhlasu české fotografické tvorby více než on svými vysoce kvalitními a zpravidla precizně vytištěnými knihami z historie a současnosti fotografie, které se díky anglickým textům a zahraniční distribuci dostávají do předních knihkupectví, knihoven, muzeí, galerií a škol po celém světě. Velmi důležité je i to, že nevydává jenom knihy osvědčených klasiků jako jsou Drtikol, Funke či Rössler, ale i kvalitní publikace dosud méně známých tvůrců. ;
?

Za Asociaci profesionálních fotografů ČR
Stanislav Pokorný, předseda správní rady
Marian Beneš, předseda odborné poroty


V Praze   31. 3. 2014  

v den vyhlášení Osobnosti české fotografie APF ČR za rok 2013